Guangxi vocational schools

Updated: 2019-10-15

Print Mail   Large Medium Small

Guangxi College for Preschool Education

Tel: 0771-5869751; 0771-5872359

Address: No 77 Minzu Avenue, Nanning

No 6 College Road, Pingguo County, Baise City

Guangxi Vocational & Technical College

Tel: 0771-4212461; 4213131

Address: No 19 Mingyang Avenue, Jiangnan district, Nanning

Nanning College for Vocational Technology

Tel: 0771-3821226; 0771-2029337

Address: No 169 College Road, Nanning

Liuzhou Vocational & Technical College

Tel: 0772-3156001; 0772-3156666

Address: No 28, Shewan Road, Liuzhou City, Guangxi

Guangxi Technological College of Machinery and Electricity

Tel: 0771-3249900; 3243821; 3278454

Address: No 101 East College Road, Nanning

Guangxi Vocational College of Water Resources and Electric Power

Tel: 0771-2085123; 2085228; 2085229

Address: No 99 Changqi Road, Nanning (Changqi Campus)

No 98 Changgang Avenue, Guangxi ASEAN Economic and Technological Development Zone (Lijian Campus)

No 104 Wuxiang Avenue, Nanning (Dashatian Campus)

Guangxi Transport Vocational and Technical College

Tel: 0771-5626108

Address: No 12 North Yuanhu Road, Nanning

Guangxi Polytechnic of Construction

Tel: 0771-3834563; 0771-3834473; 3836067

Address: No 33 Luowen Road, Xixiangtang District, Nanning

Guangxi Agricultural Vocational College

Tel: 0771-3249899; 3246471; 3277701

Address: No 176 East College Road, Nanning

Guangxi International Business Vocational College

Tel: 0771-3279176; 0771-3241618

Address: No 168 East College Road, Nanning

Guangxi Economic and Trade Vocational Institute

Tel: 0771-5302168 ; 0771-5312199, 5300100

Address: No 14 Qingshan Road, Qingxiu District, Nanning

Guangxi Electrical Polytechnic Institute

Tel: 0771-3212687; 0771-3217882

Address: No 39 Keyuan Avenue, Nanning